Showing all 2 results

ถุงมือกันไฟฟ้าดูด ถุงมือกันไฟฟ้า

เป็นถุงมือที่ผลิตมาเพื่อกันกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะ ซึ่งถุงมือยางทั่วไปไม่สามารถนำมาใช้กับไฟฟ้าได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติในการป้องกันที่ต่างกัน ดังนั้นเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเลือกใช้ถุงมือกันไฟฟ้าโดยเฉพาะในการป้องกัน ซึ่งถุงมือชนิดนี้ สามารถแบ่งออกได้ 5 ระดับ ตาม Voltage หรือ แรงดันไฟฟ้า ที่จะใช้งาน เช่น class 00 สามารถป้องกันไฟฟ้าได้ 500 V. โดยคุณสมบัติหลัก ๆ แล้ว จะต้องสามารถป้องกันไฟ้ฟ้าได้ มีความแข็งแรง ยืดหยุ่นสูง ทำจากยางสังเคราะห์ จำพวก Ethylene Propylene Diene Monomer หรือ EPDM และราคาของถุงมือ ขึ้นอยู่กับการทนทานต่อกระแสไฟฟ้า
ถุงมือกันไฟฟ้ามีความสำคัญมากต่อการป้องกัน เพราะการทำงานกับกระแสไฟฟ้านั้นอาจจะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้น ก่อนการใช้งาน ควรตรวจสอบถุงมือให้ดีก่อนใช้ทุกครั้งว่า มีรอยขาด รูรั่ว โดยการสังเกตุด้วยตาเปล่า หรือ ใช้วิธีการเพิ่มลมเข้าไปในถุงมือ แค่พอให้ถุงมือพองตัว แล้วค่อย ๆ บีบลมออก พร้อมกับฟังเสียงลมที่รั่วออกมาก บางครั้ง หากเก็บไว้นานจนเกินไป ถุงมืออาจจะเสื่อมสภาพ เนื่องจากความร้อน และ ช่วงอายุของถุงมือ
ถุงมือกันกระแสไฟฟ้า มีระดับตามนี้
Class 00 – 500 V / 2,500 ป้องกันไฟฟ้าได้ 500 V ใช้ในงานไฟฟ้าทั่วไป
Class 0 – 1,000 V / 5,000 ป้องกันไฟฟ้าได้ 1,000 V
Class 1  – 7,500 V / 10,000 ป้องกันไฟฟ้าได้ 7,500 V
Class 2 – 17,000 V / 20.000 ป้องกันไฟฟ้าได้ 17,000 V
Class 3 – 26,500 V / 30,000 ป้องกันไฟฟ้าได้ 26,500 V
Class 4 – 36,000 V / 40,000  ป้องกันไฟฟ้าได้ 36,000 V

อย่างไรก็ตาม ควรมีการใช้ถุงมือหนังแบบสวมทับอีกชั้น เพื่อช่วยป้องกันหากมีการทำงาน ที่อาจจะเกิดการฉีกขาดของถุงมือขึ้น

ถุงมือกันไฟฟ้าดูด

ถุงมือป้องกันไฟฟ้าดูด

฿885.00

ยี่ห้อ BEST SAFE ผลิตจากยาง LATEX เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องเกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ระดับธรรมดาจนกระทั่งกระแสไฟฟ้าแรงสูง และด้วยการออกแบบถุงมือแบบ ERGONOMIC ผสมด้วย LIGHTLY POWDERED INTERIOR จึงช่วยเพิ่มความสะดวกสบายตลอดการสวมใส่ ควรเลือกซื้อถุงมือตามขนาดกำลังไฟที่ผู้ใช้งานต้องเจอที่หน้างาน

฿350.00

เป็นถุงมือที่ผลิตจากหนังวัว สามารถกันการขีดข่วน หรือกันบาดได้ ความยาว 15 นิ้ว  เหมาะสำหรับใช้กับงานที่สัมผัสกับไฟฟ้า ใช้สวมทับถุงมือกันไฟฟ้า เพื่อไม่ให้ถุงมือกันไฟฟ้าที่มีความบางสัมผัสกับหน้างาน ถุงมือชนิดนี้ยังได้รับมาตรฐาน EN-388